srijeda, 7. rujna 2011.

4,9 km: Početak gradnje autoceste u Herceg-Bosni