ponedjeljak, 17. listopada 2011.

Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci