ponedjeljak, 13. lipnja 2011.

Priča o Divi Grabovčevoj

Povratak nakon 300 godina: Dolazak Gospine slike na Šćit 6.9.1987.